Verzekeren van paarden en/of pony’s bij sterfgevallen, bij afkeuring door ziekte, ongevallen of gebreken, bij elektrocutie, brand en storm

Onderlinge Paardenverzekering Stadskanaal e.o. opgericht in 1921, vanuit noaberschap-gedachte als zijnde een vee-verzekering (koeien en paarden); Een kleinschalige, regionale verzekering die dicht bij klanten staat, die een gezamenlijk draagvlak deelt. Ons streven is de kosten zo laag mogelijk te houden en u een aantrekkelijke verzekering te kunnen bieden, om bij nood en/of dood de pijn iets te verzachten ! Deze onderlinge samenwerkingsvorm wordt door een bestuur geleidt en bestuurt.
date_range

Actief sinds
1921

group

1 op 1
contact

euro_symbol

Goede premie
tarieven